Föreläsningar om sociala medier

David Rutström

Jag håller i kurser och föreläsningar om hur församlingar kan kommunicera framgångsrikt på Facebook och andra sociala medier. Via denna länk kan du läsa om mina kurser i mars och maj 2017 och via denna länk kan du läsa om mina föreläsningar. 

Jag hjälper också församlingar med deras kommunikation på olika sociala/digitala medier.

Facebook växer
Idag använder hela 1, 6 miljarder människor Facebook som en naturlig och viktig del i det dagliga mötet med andra människor. Över en miljard människor har Facebook i mobilen. Och alltfler svenskar använder Facebook: Idag använder över 70 procent av internetanvändarna i Sverige Facebook, motsvarande 64 procent av befolkningen.

Via denna länk hittar du rapporten Internet och Svenskarna.

Projekt lyfter sidan
För att öka intresset för eran Facebooksida är det en bra idé att genomföra projekt som ökar graden av interaktion. Jag kan hjälpa er med konkreta projekt på er Facebook-sida. Via denna länk kan du läsa om projekt som jag hållit i.

Appar för framtiden
Allt fler använder dagligen mobila enheter i sin kommunikation, och allt pekar på att också användningen av appar kommer att fortsätta att öka. Jag är utgivare av två appar som jag erbjuder gratis: dels appen Bibelcitat som du hittar via denna länk, dels appen God gärning som du hittar via denna länk. Via denna länk får du några tips om du ska utveckla en app.

Bra bilder ökar synligheten
Bilderna har stor betydelse för att man ska nå ut bra på Facebook. Jag äger t ex sidan God gärning på Facebook, som du hittar via denna länk, och på den sidan använder jag dagligen bilder i mina publiceringar – och ser vilken positiv effekt det ger. Särskilt positiv effekt ger rörliga bilder, som Facebooks algoritmer just nu älskar. Jag och en kollega, Conny Edorsson, är också utgivare av en app, Your Gallery, som erbjuder fria bilder. Via denna länk kan du läsa mer om appen Your Gallery.

Kontakt
Ring 070-543 88 84,
eller mejla till rutstrom@mimedia.se